blonde_hair clock_zero kaga_akira kurou_nadeshiko nagaoka red_eyes blue_hair clock_zero kaga_akira nagaoka tetsugakusha wanderer_(clock_zero) yellow_eyes bishop_(clock_zero) brown_hair clock_zero green_eyes hangyakusha kaga_akira kano_riichiro kurou_nadeshiko nagaoka blonde_hair clock_zero kaga_akira kurou_nadeshiko nagaoka red_eyes blonde_hair clock_zero kaga_akira kurou_nadeshiko nagaoka red_eyes blonde_hair clock_zero kaga_akira kurou_nadeshiko nagaoka red_eyes bishop_(clock_zero) brown_hair clock_zero green_eyes kaga_akira kurou_nadeshiko nagaoka rain_(clock_zero) blonde_hair clock_zero hanabusa_madoka hanabusa_nakaba kaga_akira kano_riichiro nagaoka red_eyes saionji_toranosuke tokita_shuya bishop_(clock_zero) blue_hair clock_zero kaga_akira kano_riichiro kurou_nadeshiko nagaoka wanderer_(clock_zero) yellow_eyes blonde_hair clock_zero hanabusa_madoka hanabusa_nakaba hangyakusha kaga_akira kano_riichiro kurou_nadeshiko nagaoka red_eyes saionji_toranosuke tokita_shuya blonde_hair clock_zero hanabusa_madoka hanabusa_nakaba kaga_akira kano_riichiro kurou_nadeshiko nagaoka red_eyes saionji_toranosuke tokita_shuya blonde_hair clock_zero hanabusa_madoka hanabusa_nakaba kaga_akira kano_riichiro kurou_nadeshiko nagaoka red_eyes tokita_shuya wanderer_(clock_zero)  blue_hair clock_zero kaga_akira kano_riichiro nagaoka yellow_eyes  blonde_hair clock_zero kaga_akira nagaoka red_eyes  blonde_hair clock_zero kaga_akira nagaoka red_eyes bishop_(clock_zero) blue_hair clock_zero hangyakusha journalist kaga_akira nagaoka rain_(clock_zero) tetsugakusha wanderer_(clock_zero) yellow_eyes bishop_(clock_zero) blue_hair clock_zero hangyakusha journalist kaga_akira kurou_nadeshiko nagaoka rain_(clock_zero) tetsugakusha wanderer_(clock_zero) yellow_eyes bishop_(clock_zero) blue_hair clock_zero hangyakusha journalist kaga_akira nagaoka rain_(clock_zero) tetsugakusha wanderer_(clock_zero) yellow_eyes blonde_hair clock_zero kaga_akira kano_riichiro kurou_nadeshiko nagaoka rain_(clock_zero) red_eyes bishop_(clock_zero) blonde_hair clock_zero hanabusa_madoka hanabusa_nakaba kaga_akira kano_riichiro kurou_nadeshiko nagaoka rain_(clock_zero) red_eyes saionji_toranosuke tokita_shuya bishop_(clock_zero) blue_hair clock_zero hangyakusha kaga_akira nagaoka tetsugakusha wanderer_(clock_zero) yellow_eyes blonde_hair clock_zero hanabusa_madoka hanabusa_nakaba hanamura_mai ike_(artist) kaga_akira kano_riichiro kurou_nadeshiko miko_(artist) nagaoka red_eyes saionji_toranosuke tetsugakusha tokita_shuya wanderer_(clock_zero) blonde_hair clock_zero kaga_akira kurou_nadeshiko nagaoka red_eyes bishop_(clock_zero) blonde_hair clock_zero hanabusa_madoka hanabusa_nakaba hanamura_mai ike_(artist) kaga_akira kano_riichiro kurou_nadeshiko miko_(artist) nagaoka red_eyes rokumaru_(artist) saionji_toranosuke tetsugakusha tokita_shuya usuba_kagerou wanderer_(clock_zero) bishop_(clock_zero) blonde_hair clock_zero kaga_akira kurou_nadeshiko nagaoka rain_(clock_zero) red_eyes blonde_hair clock_zero kaga_akira kano_riichiro kurou_nadeshiko nagaoka red_eyes tokita_shuya wanderer_(clock_zero)  bishop_(clock_zero) blonde_hair clock_zero hanabusa_madoka hanabusa_nakaba hangyakusha journalist kaga_akira kano_riichiro kurou_nadeshiko nagaoka red_eyes saionji_toranosuke tetsugakusha tokita_shuya wanderer_(clock_zero)  blonde_hair clock_zero hanabusa_madoka hanabusa_nakaba kaga_akira kano_riichiro kurou_nadeshiko nagaoka red_eyes saionji_toranosuke tokita_shuya blue_hair clock_zero kaga_akira nagaoka wanderer_(clock_zero) yellow_eyes blonde_hair clock_zero kaga_akira nagaoka red_eyes blonde_hair clock_zero hanabusa_madoka hanabusa_nakaba kaga_akira kano_riichiro kurou_nadeshiko nagaoka red_eyes saionji_toranosuke tokita_shuya amnesia_(idea_factory) brown_hair chitose_(toki_no_kizuna) clock_zero collar_x_malice crossover genjou_(s.y.k) gokuu_(s.y.k) hanamura_mai heroine_(amnesia) hoshino_ichika kaga_akira kurou_nadeshiko miko_(artist) nagaoka s.y.k shin_(amnesia) suzumori_yukina toki_no_kizuna yanagi_aiji clock_zero crossover est_rinaudo grey_eyes hanamura_mai kaga_akira kaminaru_kimi_to kazuya_(toki_no_kizuna) natsuzora_no_monologue okino_akifusa purple_hair sakaki_narumi shinohara_ryouta shirahana_no_ori toki_no_kizuna wand_of_fortune blonde_hair clock_zero kaga_akira kurou_nadeshiko poncho_49 red_eyes amnesia_(idea_factory) armen_noir chitose_(toki_no_kizuna) clock_zero gyokutei_shinjin_(l.g.s) hakuouki_shinsengumi_kitan hanamura_mai hiiro_no_kakera hijikata_toshizou_(hakuouki) ike_(artist) julius_fortner kaga_akira kaminaru_kimi_to kazuki_yone kinose_kazuki l.g.s mattheus_(moujuutsukai_to_ouji-sama) miko_(artist) moujuutsukai_to_ouji-sama nagaoka natsuzora_no_monologue onizaki_takuma redhead riri_(illustrator) rokumaru_(artist) sakaki_narumi shin_(amnesia) sword_(armen_noir) toki_no_kizuna usuba_kagerou violet_eyes wand_of_fortune amnesia_(idea_factory) brown_hair chitose_(toki_no_kizuna) clock_zero gentouka glass_heart_princess hakuouki_shinsengumi_kitan hanamura_mai hijikata_toshizou_(hakuouki) ike_(artist) kaga_akira kai_(snow_bound_land) kazuki_yone kinami_yuki masaki_shinnosuke miko_(artist) murasaki_aya nagaoka re:vice[d] red_eyes shin_(amnesia) shirahana_no_ori sk_(artist) snow_bound_land toki_no_kizuna yukine_(re:vice[d]) blonde_hair clock_zero kaga_akira red_eyes yamika blonde_hair clock_zero kaga_akira kano_riichiro kurou_nadeshiko red_eyes remythxx blonde_hair clock_zero kaga_akira kurou_nadeshiko red_eyes yamika amnesia_(idea_factory) armen_noir brown_hair clock_zero crossover hakuouki_shinsengumi_kitan hanamura_mai hiiro_no_kakera_shin_tamayori_hime_denshou hijikata_toshizou_(hakuouki) ike_(artist) julius_fortner kaga_akira kaminaru_kimi_to kazuki_yone mattheus_(moujuutsukai_to_ouji-sama) miko_(artist) moujuutsukai_to_ouji-sama nagaoka red_eyes sakaki_narumi shin_(amnesia) sugita_kazuya sword_(armen_noir) usuba_kagerou wand_of_fortune