1girl :d ayazuki_mei bangs belt brown_eyes brown_hair cape collared_shirt cowboy_shot double-breasted floral_background hand_up long_hair long_sleeves looking_at_viewer meiji_tokyo_renka military military_uniform necktie open_mouth pants red_neckwear shirt sidelocks smile solo standing tassel undershirt uniform upper_teeth white_background white_pants white_shirt wing_collar yellow_cape yuzuki_karu 1girl ayazuki_mei black_hat black_shirt black_skirt brown_hair closed_mouth collared_shirt double-breasted grey_background hand_on_headwear hand_on_hip hand_up hat head_tilt long_hair long_sleeves looking_at_viewer meiji_tokyo_renka military military_uniform miniskirt necktie peaked_cap pleated_skirt red_neckwear shirt simple_background skirt smile solo undershirt uniform upper_body white_shirt wing_collar yellow_eyes yuzuki_karu 1girl :o ayazuki_mei black_cape black_hat black_pants black_shirt brown_eyes brown_hair buttons cape cowboy_shot double-breasted hand_up hat head_tilt long_hair long_sleeves looking_at_viewer meiji_tokyo_renka military military_uniform pants parted_lips peaked_cap petals shirt simple_background solo standing uniform white_background yuzuki_karu ayazuki_mei brown_eyes brown_hair kawakami_otojirou meiji_tokyo_renka tkhs_(artist) violet_eyes ayazuki_mei charlie_(meiji_tokyo_renka) meiji_tokyo_renka tkhs_(artist) white_hair yellow_eyes akai_suna_ochiru_tsuki alice=alice alice_liddell aru_(princess_arthur) asagi_akira_(scared_rider_xechs) ayazuki_mei bambi_(tokimeki_memorial_girl's_side_3rd_story) cardia_(code:_realize) chihiro_(tokyo_yamanote_boys) code:_realize crossover dance_with_devils eikoku_tantei_mysteria emily_(eikoku_tantei_mysteria) fujieda_neri fuyuura_megumi genjou_(s.y.k) geten_no_hana getsuei_no_kusari glass_heart_princess harukanaru_toki_no_naka_de harukanaru_toki_no_naka_de_2 harukanaru_toki_no_naka_de_6 heart_no_kuni_no_alice himeno_kyouko hotaru_(geten_no_hana) izumi_shio jooubachi_no_oubou jyuzaengi kaguya_(jooubachi_no_oubou) kan'u_(jyuzaengi) kashino_zakuro kiniro_no_corda_3 kohinata_kanade kokuchou_no_psychedelica kurumi_haruka meiji_tokyo_renka menou_(jooubachi_no_oubou) minami_yuri minato_ai moshi,_kono_sekai_ni_kami-sama_ga_iru_to_suru_naraba motomiya_akane princess_arthur red_eyes red_hair reine_des_fleurs s.y.k sakuraba_asuka sangoku_rensenki sanjou_yunoha scared_rider_xechs shunka souka_(artist) sweet_clown tachibana_ritsuka takakura_karin takatsuka_azusa tokimeki_memorial_girl's_side_3rd_story tokyo_yamanote_boys violette_(reine_des_fleurs) vitamin_x walpurgis_no_uta yamada_hana yunohana_spring! zettai_kaikyuu_gakuen meiji_tokyo_renka mori_ougai red_hair yamika yellow_eyes green_eyes izumi_kyouka_(meiji_tokyo_renka) koyuri meiji_tokyo_renka redhead ayazuki_mei green_eyes green_hair hishida_shunsou koyuri meiji_tokyo_renka ayazuki_mei blue_eyes koyuri meiji_tokyo_renka tousuke_iwasaki white_hair green_eyes izumi_kyouka_(meiji_tokyo_renka) koyuri meiji_tokyo_renka red_hair ayazuki_mei fujita_gorou green_eyes green_hair koyuri meiji_tokyo_renka ayazuki_mei brown_eyes brown_hair green_eyes izumi_kyouka_(meiji_tokyo_renka) koyuri meiji_tokyo_renka red_hair ayazuki_mei fujita_gorou green_eyes green_hair koyuri meiji_tokyo_renka koyuri meiji_tokyo_renka mori_ougai red_hair yellow_eyes ayazuki_mei brown_eyes brown_hair kawakami_otojirou koyuri meiji_tokyo_renka purple_eyes ayazuki_mei brown_eyes brown_hair green_eyes izumi_kyouka_(meiji_tokyo_renka) koyuri meiji_tokyo_renka redhead ayazuki_mei brown_eyes brown_hair green_eyes izumi_kyouka_(meiji_tokyo_renka) kawakami_otojirou koyuri meiji_tokyo_renka red_hair ayazuki_mei brown_eyes brown_hair meiji_tokyo_renka yuzuki_karu cezaria charlie_(meiji_tokyo_renka) meiji_tokyo_renka white_hair yellow_eyes ayazuki_mei green_eyes green_hair hishida_shunsou meiji_tokyo_renka mori_ougai yuzuki_karu brown_hair kawakami_otojirou koyuri meiji_tokyo_renka purple_eyes ayazuki_mei green_eyes green_hair hishida_shunsou koyuri meiji_tokyo_renka ayazuki_mei brown_eyes brown_hair cezaria meiji_tokyo_renka ayazuki_mei charlie_(meiji_tokyo_renka) fujita_gorou hishida_shunsou izumi_kyouka_(meiji_tokyo_renka) kawakami_otojirou koizumi_yakumo meiji_tokyo_renka mori_ougai tousuke_iwasaki yuzuki_karu charlie_(meiji_tokyo_renka) fujita_gorou hishida_shunsou izumi_kyouka_(meiji_tokyo_renka) kawakami_otojirou koizumi_yakumo meiji_tokyo_renka mori_ougai yuzuki_karu ayazuki_mei brown_eyes brown_hair green_eyes izumi_kyouka_(meiji_tokyo_renka) koyuri meiji_tokyo_renka redhead green_eyes izumi_kyouka_(meiji_tokyo_renka) koyuri meiji_tokyo_renka redhead ayazuki_mei fujita_gorou green_eyes green_hair koyuri meiji_tokyo_renka ayazuki_mei brown_eyes brown_hair green_eyes izumi_kyouka_(meiji_tokyo_renka) koyuri meiji_tokyo_renka red_hair ayazuki_mei green_eyes green_hair hishida_shunsou koyuri meiji_tokyo_renka ayazuki_mei brown_eyes brown_hair green_eyes izumi_kyouka_(meiji_tokyo_renka) koyuri meiji_tokyo_renka redhead ayazuki_mei fujita_gorou green_eyes green_hair koyuri meiji_tokyo_renka green_eyes izumi_kyouka_(meiji_tokyo_renka) koyuri meiji_tokyo_renka red_hair ayazuki_mei brown_eyes brown_hair green_eyes izumi_kyouka_(meiji_tokyo_renka) koyuri meiji_tokyo_renka red_hair ayazuki_mei brown_eyes brown_hair green_eyes izumi_kyouka_(meiji_tokyo_renka) koyuri meiji_tokyo_renka redhead ayazuki_mei green_eyes green_hair hishida_shunsou koyuri meiji_tokyo_renka green_eyes izumi_kyouka_(meiji_tokyo_renka) koyuri meiji_tokyo_renka redhead ayazuki_mei green_eyes green_hair hishida_shunsou koyuri meiji_tokyo_renka ayazuki_mei brown_eyes brown_hair koyuri meiji_tokyo_renka