cape lancer_(ereshkigal) long_hair pblonde_hair red_eyes