Artist: Fujita Goro

URLhttp://gorosart.deviantart.com/