Pool: Kanon - Petit Kanon

From "Kanon kiseki no kesshou"
aizawa_yuuichi comic kanon misaka_shiori monochrome translated tsukimiya_ayu waiai rating:Safe score:0 user:Ink20 aizawa_yuuichi comic kanon minase_akiko minase_nayuki monochrome sawatari_makoto translated waiai rating:Safe score:0 user:Ink20 aizawa_yuuichi comic kanon monochrome sawatari_makoto translated waiai rating:Safe score:0 user:Ink20 aizawa_yuuichi check_translation comic kanon kawasumi_mai monochrome translated waiai rating:Safe score:0 user:Ink20 aizawa_yuuichi comic kanon kurata_sayuri monochrome translated waiai rating:Safe score:0 user:Ink20 aizawa_yuuichi comic kanon misaka_shiori monochrome translated waiai rating:Safe score:0 user:Ink20 aizawa_yuuichi comic kanon kawasumi_mai minase_nayuki misaka_shiori monochrome sawatari_makoto translated tsukimiya_ayu waiai rating:Safe score:0 user:Ink20 aizawa_yuuichi check_translation comic kanon kawasumi_mai minase_nayuki misaka_shiori monochrome sawatari_makoto translated tsukimiya_ayu waiai rating:Safe score:0 user:Ink20