green_eyes green_hair heian higurashi_no_naku_koro_ni japanese_clothes karaginu_mo kimono maebara_keiichi mion_sonozaki multilayer_kimono sonozaki_mion stuffed_animal stuffed_toy   amber_eyes bell blonde_hair blue_hair blush bow flat_chest gloves green_eyes green_hair higurashi_no_naku_koro_ni loli long_hair mion_sonozaki miyo_takano nekomimi pony_tail rika_furude skirt white_shirt   bell billhook black_hair blue_hair blush broom dress furude_rika green_eyes highres higurashi_no_naku_koro_ni houjou_satoko imaizumi_teruhiko japanese_clothes long_hair miko mion_sonozaki nekomimi rena_ryuuguu rika_furude ryuuguu_rena satoko_houjo sonozaki_mion tabi terubiko_imaizumi violet_eyes   bell bloomers collar green_eyes green_hair higurashi_no_naku_koro_ni knee_highs mion_sonozaki nekomimi pony_tail seifuku tail necktie uniform    bell bloomers collar green_eyes green_hair higurashi_no_naku_koro_ni mion_sonozaki nekomimi pony_tail seifuku tail necktie uniform   bell bloomers collar green_eyes green_hair higurashi_no_naku_koro_ni lowres mion_sonozaki necktie nekomimi pony_tail school_uniform seifuku sonozaki_mion tail uniform   bloomers blush collar green_eyes green_hair higurashi_no_naku_koro_ni knee_highs leash mion_sonozaki pony_tail   amber_eyes bell blonde_hair blue_hair blush bow cat_ears furude_rika fuyuichi gloves green_eyes green_hair higurashi_no_naku_koro_ni long_hair lowres mion_sonozaki miyo_takano nekomimi pony_tail rika_furude skirt sonozaki_mion suspenders takano_miyo white_shirt  bell bloomers blush buruma cat_ears collar green_eyes green_hair gym_uniform higurashi_no_naku_koro_ni long_hair mion_sonozaki necktie nekomimi pony_tail seifuku sonozaki_mion tears uniform   bass blush guitar highres higurashi_no_naku_koro_ni long_hair mion_sonozaki rena_ryuuguu rika_furude satoko_houjo scan shion_sonozaki short_hair