1boy body_markings bow_(weapon) hadanugi_dousa harukanaru_toki_no_naka_de harukanaru_toki_no_naka_de_2 holding holding_bow_(weapon) holding_weapon japanese_clothes kimono kiske off_shoulder open_clothes open_kimono orange_eyes orange_hair smug solo taira_no_katsuzane toned toned_male weapon  1boy aiming arm_tattoo arrow bow_(weapon) drawing_bow foreshortening frown gem harukanaru_toki_no_naka_de harukanaru_toki_no_naka_de_2 heian holding holding_arrow holding_bow_(weapon) holding_weapon japanese_clothes kimono kiske male_focus outstretched_arm redhead solo taira_no_katsuzane tattoo toned toned_male weapon yellow_eyes  6+boys abe_no_yasuaki abe_no_yasutsugu absolutely_everyone akifumi_(harukanaru_2) akuram arikawa_masaomi arikawa_yuzuru ashihara_chihiro ashvin black_hair blonde_hair brown_eyes brown_hair character_request circlet claws eisen everyone fujiwara_no_takamichi fujiwara_no_yukitaka green_eyes green_hair grey_hair hakuryuu_(harukanaru_3) harukanaru_toki_no_naka_de harukanaru_toki_no_naka_de_1 harukanaru_toki_no_naka_de_2 harukanaru_toki_no_naka_de_3 harukanaru_toki_no_naka_de_4 hinoe_(harukanaru_3) hisui_(harukanaru_2) hood inori_(harukanaru_1) isato_(harukanaru_2) kajiwara_kagetoki kasuga_nozomi letterboxed long_hair minamoto_no_kurou_yoshitsune minamoto_no_motomi minamoto_no_yorihisa minamoto_no_yoritada morimura_tenma morimuta_tenma motomiya_akane multiple_boys multiple_girls musashibou_benkei musashibou_benkei_(harukanaru_3) nagareyama_shimon nagi_(haruka_4) oo_no_suefumi phantom_(harukanaru) pink_hair ponytail purple_hair red_hair redhead ridvan sazaki sg2119 shirin shirogane_(harukanaru_3) short_hair smile sword tachibana_no_tomomasa taira_no_atsumori taira_no_katsuzane taira_no_tomomori takakura_karin weapon yellow_background  6+boys abe_no_yasuaki abe_no_yasutsugu absolutely_everyone akifumi_(harukanaru_2) akuram arikawa_masaomi arikawa_yuzuru black_hair blonde_hair brown_eyes brown_hair circlet claws eisen everyone fujiwara_no_takamichi fujiwara_no_yukitaka green_eyes green_hair grey_hair hakuryuu_(harukanaru_3) harukanaru_toki_no_naka_de harukanaru_toki_no_naka_de_1 harukanaru_toki_no_naka_de_2 harukanaru_toki_no_naka_de_3 hinoe_(harukanaru_3) hisui_(harukanaru_2) hood inori_(harukanaru_1) isato_(harukanaru_2) kajiwara_kagetoki kasuga_nozomi letterboxed long_hair minamoto_no_kurou_yoshitsune minamoto_no_motomi minamoto_no_yorihisa minamoto_no_yoritada morimuta_tenma motomiya_akane multiple_boys multiple_girls musashibou_benkei musashibou_benkei_(harukanaru_3) nagareyama_shimon oo_no_suefumi p-nekor phantom_(harukanaru) pink_hair ponytail purple_hair red_hair ridvan shimon_nagareyama shirin shirogane_(harukanaru_3) short_hair smile sword tachibana_no_tomomasa taira_no_atsumori taira_no_katsuzane taira_no_tomomori takakura_karin title_drop weapon  1girl barefoot brown_hair closed_eyes couple feet green_eyes hands harukanaru_toki_no_naka_de_2 hug kiske orange_hair panties red_hair redhead simple_background sitting taira_no_katsuzane takakura_karin tattoo underwear  harukanaru_toki_no_naka_de harukanaru_toki_no_naka_de_2 isato kiske legs orange_hair red_hair redhead simple_background skirt smile staff taira_no_katsuzane takakura_karin