4koma aizawa_yuuichi comic ebisu_senri highres kanon minase_akiko minase_nayuki monochrome translatedcomment (0 hidden)