blade guardian_(mecha) mecha naginata no_humans polearm science_fiction shizuma_yoshinori sidonia_no_kishi solo tsugumori weapon white_backgroundcomment (0 hidden)