>_< 1boy 6+girls angry borrowed_character comic english hata_no_kokoro hoshiguma_yuugi inaba_tewi karuma_shinji karuma_shino mystia_lorelei okamisty oni_mask original profanity sekibanki tobiobito4ever_(thegapyoukai) touhou walfascomment (0 hidden)