2boys 2girls borrowed_character comic doll_hug english fedora isonade_utsuroi karuma_shinji karuma_shino majora's_mask original shaded_face sweat_drop the_legend_of_zelda tobiobito4ever_(thegapyoukai) touhou walfas yakumo_yukaricomment (0 hidden)