2boys armor bird black_necktie blonde_hair brown_eyes brown_hair cat clover egasumi eurasian_tree_sparrow flower four-leaf_clover gotou_toushirou japanese_armor kikkoumon leaf male_focus military military_uniform monoyoshi_sadamune multiple_boys necktie rotational_symmetry sekimo shippou_(pattern) smile sode sparrow touken_ranbu uniform yellow_eyes

Edit | Respondcomment (0 hidden)