1girl cursor doki_doki_majo_shinpan fake_screenshot handheld_game_console nintendo_ds parody sarutobi_hideyoshi school_uniform serafuku seto_no_hanayome seto_san solo translatedcomment (0 hidden)