bow_(weapon) crown highres horse open_mouth shin_megami_tensei skeleton weapon white_rider xerocomment (0 hidden)