ajapar asaka_karin bangs blue_eyes blue_hair doll highres love_live! love_live!_nijigasaki_high_school_idol_club medium_hair pajamas panda swept_bangs waking_upcomment (0 hidden)