1girl blue_eyes blue_headwear blue_kimono fairy_leviathan_(mega_man) forehead_jewel from_side helmet japanese_clothes kaidou_zx kimono legs mega_man_(series) mega_man_x_(series) mega_man_x_dive mega_man_zero_(series) official_alternate_costume print_kimono robot_girl simple_background solo white_backgroundcomment (0 hidden)