2boys children's_book doctor harada_midori male_focus original pig translated x-ray x-ray_film

Edit | Respond2 comments (0 hidden)

blue_deer >> #1516
Posted on 2010-12-29 16:44:05 Score: 1 (vote Up/Down)   (Report as spam)
Oh would like to have a translation for these please!

Anonymous >> #31840
Posted on 2020-06-30 01:08:34 Score: 0 (vote Up/Down)   (Report as spam)
LEFT:Goshujin-sama-wa todemo omoi pyoukideshta"Suguni nyuuin shitekudasai""sumimasen kobutato isshodemo iidesuka"Oisha-sama-kara tokubetsuna kyokaga orimashitaRIGHT:Goshujin-sama-wa nyuuinno junbi-wo shiteKobutato byouinno ikimashitaOdekake dekite kobuta-wa ureshisoudeshita"Goshujin-sama-no byouki naoru"Kobuta-wa pukupuku pukupuku utainagara oruideGoshujin-sama-ni tsuite ikimashita


1