alice_in_wonderland amano_tooko bungaku_shoujo crossover himekura_maki inoue_konoha takeda_chia  akutagawa_kazushi amano_tooko amemiya_hotaru blade_(artist) blade_(lovewn) blue_hair book bungaku_shoujo character_request food hair_ornament hairband hairclip hamburger highres himekura_maki inoue_konoha kotobuki_nanase long_hair paper pencil sakurai_ryuuto school_desk school_uniform serafuku skirt takeda_chia twintails  amano_tooko asakura_miu binding_discoloration bungaku_shoujo himekura_maki kotobuki_nanase takeda_chia takeoka_miho  bungaku_shoujo himekura_maki kotobuki_nanase takeda_chia takeoka_miho  bungaku_shoujo crease himekura_maki seifuku takeoka_miho  bungaku_shoujo himekura_maki tagme takeoka_miho