kitamura_suzu male monochrome peace_maker_kurogane solo  chrono_nanae harada_sanosuke kitamura_suzu kondo_isami male nagakura_shinpachi okita_souji peacemaker_kurogane saizo todo_heisuke yamanami_keisuke yamazaki_susumu yoshida_toshimura  chrono_nanae kitamura_suzu male peacemaker_kurogane tagme  chrono_nanae kitamura_suzu male peacemaker_kurogane tagme