1girl 2boys black_hair cigarette gotou_kiichi izumi_noa kidou_keisatsu_patlabor multiple_boys necktie orange_hair parody pose shimashiro shinohara_asuma smoking sweatdrop uniform watch watch yotsubato! younger