_kadoya_tsukasa black_hair brown_eyes brown_hair bruise camera hanaori_kotoha ikenami_ryuunosuke inagi injury jacket japanese_clothes jewelry kadoya_tsukasa kamen_rider kamen_rider_dcd kamen_rider_decade kimono kusakabe_hikoma necklace ponytail samurai_sentai_shinkenger shiba_kaoru shiba_takeru shiraishi_mako smile super_sentai tanba tani_chiaki umemori_genta vest  artist_request bauks caiman character_request chidaruma chota close-up dokuga dorohedoro ebisu_(dorohedoro) en everyone facial_mark fukuyama_(dorohedoro) glasses gyoza_man highres johnson_(dorohedoro) kai_(dorohedoro) kasukabe_(dorohedoro) kawajiri kento kikurage_(dorohedoro) kirion maman_(ottt-ttto) mask monochrome moroku natsuki_(dorohedoro) nikaido no_eyebrows noi_(dorohedoro) realistic risu_(dorohedoro) saji_(dorohedoro) scar shin shou_(dorohedoro) shueron tanba tanba_(dorohedoro) tetsujo thirteen_(dorohedoro) ton_(dorohedoro) turkey_(dorohedoro) ushishimada